Vlakem

Po příjezdu na hlavní drážďanské nádraží (Hauptbahnhof) půjdete východním směrem. Před nádražím nastupte na tramvaj linky č. 8 směrem „Hellerau“ a vystupte na zastávce „Dresden Postplatz“. Pokračujte vlevo, přejděte ulici Wilsdruffer Straße směrem na Postplatz a držte se stále vpravo po stáčející se ulici až k druhé odbočce po pravé straně, kde se nachází Kleine Brüdergasse. Vchod do naší budovy naleznete kousek před koncem ulice po Vaší pravé straně.