Prohlášení o ochraně osobních údajů

§ 1 Informace o sběru osobních údajů a označení poskytovatele služby

(1) V následujícím dokumentu Vám poskytneme informace o sběru osobních údajů při používání těchto internetových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které lze personifikovat, tedy např. jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

(2) Poskytovatelem služby dle § 13 zákona o telekomunikačních službách (TMG) a správcem osobních údajů dle § 3 odst. 7 zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) je Battke Grünberg PartGmbB, Kleine Brüdergasse 3 – 5, 01067 Dresden. Bližší informace naleznete v našem impresu.

§ 2 Právo na sdělení informací a na odvolání souhlasu

(1) Jste oprávněn(a) kdykoli po nás bezplatně požadovat informace o údajích, jež se Vás týkají a které jsou u nás uloženy, dále informace o jejich původu, o příjemcích či kategoriích příjemců, jimž jsou tyto údaje sdělovány a o účelu uložení těchto údajů.

(2) V případě udělení souhlasu s použitím údajů jste kdykoli oprávněn(a) tento souhlas odvolat.

(3) Všechny žádosti o poskytnutí informací, dotazy či vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů adresujte e-mailem na adresu [datenschutz@battke-gruenberg.de] nebo na adresu uvedenou v § 1 odst. 2.

§ 3 Zabezpečení údajů/dat

Používáme aktuální technická opatření za účelem zabezpečení dat, zejména k ochraně Vašich osobních údajů před riziky spojenými s přenosem dat a s jejich vyzrazením třetím osobám. Tato opatření jsou neustále optimalizována v souladu s aktuálním vývojem techniky.

§ 4 Sběr osobních údajů v případě informativního použití

(1) V případě pouhého informativního použití internetových stránek, tedy v případě, pokud se nepřihlásíte nebo nezaregistrujete k používání internetové stránky nebo nám jinak nezašlete informace, neprovádíme sběr osobních údajů s výjimkou dat, která sděluje Váš prohlížeč, aby Vám umožnil návštěvu těchto internetových stránek. Jedná se o:

– IP adresu

– datum a čas dotazu/požadavku

-rozdíl v časových pásmech oproti hlavnímu Greenwichskému času (GMT)

-obsah požadavku (konkrétní stránku)

-stav přístupu / stavový kód HTTP

-přenesené množství dat

-internetovou stránku, z níž přichází příslušný požadavek

-prohlížeč

-provozní systém a jeho plochu

-jazyk a verzi softwaru prohlížeče.

(2) Na Vašem počítači budou během používání internetových stránek uloženy textové soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory, které budou uloženy na Vašem pevném disku s přiřazením k Vámi používanému prohlížeči a které budou subjektu, jenž tyto soubory cookies používá (v tomto případě tedy nám), poskytovat určité informace. Cookies nemohou spouštět  programy nebo přenášet do Vašeho počítače viry. Slouží k tomu, aby bylo možné vytvořit uživatelsky přívětivější a efektivnější internetovou nabídku.

a) Tyto internetové stránky používají cookies v následujícím rozsahu:

-dočasné cookies (dočasné použití)

-[third-party cookies (cookies třetí strany; od třetích poskytovatelů)]

b) Dočasné cookies jsou automaticky smazány, jakmile uzavřete prohlížeč. Patří k nim zejména tzv. session cookies. Tyto datové soubory ukládají tzv. session ID, jehož prostřednictvím lze přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče společné session. Tak lze Váš počítač znovu identifikovat, vrátíte-li se na příslušné internetové stránky. Session cookies jsou smazány, pokud se odhlásíte nebo uzavřete-li prohlížeč.

c) Váš prohlížeč můžete nakonfigurovat dle Vašich požadavků a zamítnout používání např. third-party-cookies či všech cookies. Upozorňujeme Vás, že v takovém případě nebudete případně moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek.

(3) Tyto uložené informace budou uloženy odděleně od případných jiných námi zadaných dat. Propojeny s Vašimi dalšími údaji nebudou zejména data textových souborů cookies.

§ 5 Přihlášení k odběru našeho newsletteru „Battke Brief“

(1) Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru, jímž si můžete abonovat Battke-Brief, používáme tzv. double-opt-in. Poté, co zadáte svou e-mailovou adresu, Vám na ni zašleme potvrzovací e-mail, v němž Vás požádáme o potvrzení, že si přejete zasílat newsletter Battke-Brief. Pokud jej do 24 hodin nepotvrdíte, bude Vaše přihlášení k odběru automaticky zrušeno. Potvrdíte-li Vaše přání odebírat newsletter Battke-Brief, bude Vaše e-mailová adresa uložena tak dlouho, dokud se z odběru newsletteru Battke-Brief neodhlásíte. Uložení je nezbytné výhradně v souvislosti se zasíláním newsletteru Battke-Brief. Dále ukládáme vždy při přihlášení a potvrzení Vaši IP adresu a okamžik přihlášení, abychom zabránili zneužití Vašich osobních údajů.

(2) Povinným údajem pro účely zasílání newsletteru je pouze e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a jsou použity pouze za účelem personalizace newsletteru. I tyto údaje budou při zrušení odběru newsletteru v plném rozsahu smazány.

(3) Váš souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na hyperlink, příp. e-mailem na [battkebrief@battke-gruenberg.de]. Vámi poskytnuté údaje nebudou sdělovány třetím osobám.

§ 6 Využití služby Google Analytics

(1) Tyto internetové stránky využívají službu Google Analytics, tj. službu analyzující používání internetu vyvinutou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“ neboli textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analyzovat, jakým způsobem využíváte internetové stránky. Informace vygenerované pomocí cookies v souvislosti s Vaším používáním těchto internetových stránek jsou zpravidla přenášeny a ukládány na serveru společnosti Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP na těchto internetových stránkách bude Vaše IP adresa ze strany společnosti Google v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena do serveru společnosti Google v USA, kde bude následně zkrácena. Z pověření provozovatele těchto internetových stránek bude společnost Google tyto informace používat, aby vyhodnotila způsob, jakým používáte internetové stránky a mohla tak sestavit reporty o aktivitách na internetových stránkách a zajistit poskytování dalších služeb odpovídajících používání internetových stránek a internetu ze strany provozovatele internetových stránek.

(2) IP adresa přenesená v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými daty společnosti Google.

(3) Máte možnost zamezit ukládání cookies, a to příslušným nastavením Vašeho prohlížeče, resp. jeho softwaru; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete případně moci zcela využívat veškeré funkce těchto internetových stránek.

(4) Dále máte možnost zamezit shromažďování dat vygenerovaných prostřednictvím cookies a vztahujících se ke způsobu, jakým používáte internetové stránky (vč. Vaší IP adresy), společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si mj. prostřednictvím níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Tyto internetové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Díky tomu jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkráceném režimu a lze tak vyloučit přímou vysledovatelnost osoby.

(6) Nástroje Google Analytics jsou používány v souladu s podmínkami, na kterých se dohodly německé úřady na ochranu osobních údajů se společností Google. Informace o třetím poskytovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: http://www.google.com/analytics/terms/de.html; přehled o ochraně osobních údajů:

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Žádosti o zaměstnání zasílané on-line

Na našich internetových stránkách se můžete ucházet o zaměstnání prostřednictvím formuláře  http://battke-gruenberg.de/bewerberformular.html tak, že zadáte své kontaktní údaje a na vyžádání zašlete společně s Vaší žádostí o pracovní místo přílohou Vaše podklady týkající se příslušné pozice. Vaše osobní údaje budou ukládány a zpracovávány v souladu s německými předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména v souladu s německým zákonem o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz) (BDSG). Na interní spolupracovníky se kromě toho použijí podniková ustanovení o ochraně osobních údajů. Ohledně Vašich údajů souvisejících s žádostmi o zaměstnání bude přirozeně zachována přísná důvěrnost a budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně pro účely zpracování žádosti uchazeče o zaměstnání. Vaše podklady budou poskytnuty osobnímu oddělení, které pak tyto podklady zpracuje společně s odděleními, o která jste ve své žádosti projevili zájem.

Váš souhlas se sdělováním a zpracováním v obeznámeném rozsahu můžete kdykoli a s účinky do budoucna odvolat prostřednictvím e-mailu na klug-runge@battke-gruenberg.de