Impresum

Battke Grünberg Rechtsanwälte PartGmbB

Kleine Brüdergasse 3-5
01067 Dresden

Spolková republika Německo

Tel.: + 49 [0] 351.563.90-0

Fax: + 49 [0] 351.563.90-99

E-mail: info@battke-gruenberg.de

Rejstříkový soud v Drážďanech (Registergericht Dresden) PR 216

DIČ: DE236581211

Zastoupena: Jörg-Dieter Battke, Dr. Ekkehard Nolting, Dr. Andrea Benkendorff, Dr. Ludger Meuten, Frank Martin Thomsen, Karsten Matthieß, Dr. Daniel Schöneich

Za redakční obsah novinových příspěvků odpovídá:
Dr. Ekkehard Nolting
E-mail: info@battke-gruenberg.de

Profesní komora:

Advokátní komora spolkové země Sasko (Rechtsanwaltskammer Sachsen)

Glacisstraße 6

01099 Dresden

Tel.: + 49 [0] 351.31.85.9-0

Fax: + 49 [0] 351.336.08-99

E-mail: info@rak-sachsen.de

Internetové stránky: www.rak-sachsen.de

Profesní označení „Rechtsanwältin“ (advokátka), resp. „Rechtsanwalt“ (advokát) bylo uděleno s platností pro území Spolkové republiky Německo.

Činnost advokáta podléhá těmto profesním předpisům: Spolkovému advokátnímu řádu (Bundesrechtsanwaltsordnung) (BRAO), Advokátnímu tarifu (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) (RVG), Profesnímu advokátnímu řádu (Berufsordnung für Rechtsanwälte) (BORA), Řádu specializovaných advokátů (Fachanwaltsordnung) (FAO), Pravidlům pro výkon profese právníka ES a zákonu o činnosti evropských advokátů (Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte). Aktuální znění zákonů naleznete na: www.brak.de/seiten/06.php#tdg Advokáti jsou na základě Spolkového advokátního řádu (Bundesrechtsanwaltsordnung) povinni mít sjednané platné pojištění profesní odpovědnosti s minimální pojistnou částkou ve výši 250.000 EUR. Příslušné podrobnosti vyplývají z § 51 BRAO. Advokátní kancelář Battke Grünberg Rechtsanwälte má pojištění profesní odpovědnosti sjednáno u pojišťovny:

ERGO Versicherung AG, Direktionsgeschäftsstelle Berlin,

Stresemannstraße 111, 10963 Berlin.

Koncepce & layout:

NARCISS & TAURUS
Messering 8c
01067 Dresden

www.narciss-taurus.de

info(at)narciss-taurus.de

Tyto internetové stránky využívají službu Google Analytics, tj. službu analyzující používání internetu vyvinutou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“ neboli textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analyzovat, jakým způsobem využíváte internetové stránky. Informace vygenerované pomocí cookies v souvislosti s Vaším používáním těchto internetových stránek jsou zpravidla přenášeny a ukládány na serveru společnosti Google v USA.

V případě aktivace anonymizace IP na těchto internetových stránkách bude Vaše IP adresa ze strany společnosti Google v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena do serveru společnosti Google v USA, kde bude následně zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto internetových stránek bude společnost Google tyto informace používat, aby vyhodnotila způsob, jakým používáte internetové stránky a mohla tak sestavit reporty o aktivitách na internetových stránkách a zajistit poskytování dalších služeb odpovídajících používání internetových stránek a internetu ze strany provozovatele internetových stránek.

IP adresa přenesená v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude sloučena s jinými daty společnosti Google. Máte možnost zamezit ukládání cookies, a to příslušným nastavením Vašeho prohlížeče, resp. jeho softwaru; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete případně moci zcela využívat veškeré funkce těchto internetových stránek.

Dále máte možnost zamezit shromažďování dat vygenerovaných prostřednictvím cookies a vztahujících se ke způsobu, jakým používáte internetové stránky (vč. Vaší IP adresy), společností Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si mj. prostřednictvím níže uvedeného odkazu stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de“

Řešení (spotřebitelských) sporů on-line:

Platforma EU k mimosoudnímu řešení (spotřebitelských) sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Advokátní kancelář Battke Grünberg Rechtsanwälte PartGmbB zásadně není ochotna a povinna účastnit se na řešení sporů před spotřebitelským smírčím orgánem.