Poradenská odvětví

Jsme obeznámeni s Vaší oblastí působnosti.

Poradenské služby poskytujeme zejména ve 3 následujících oblastech sociálního a ekonomického života:


  • Komerční sféra

  • Komunální hospodářství a veřejná správa

  • Sociální ekonomika

V oblasti komerční sféry patří k našim mandantům jak subjekty činné ve výrobním odvětví, tak i poskytovatelé služeb: výrobci strojů a zařízení, dodavatelé automobilového průmyslu, společnosti působící v oblasti informačních technologií, poskytovatelé biotechnologií, společnosti vyvíjející software, banky, energetický průmysl a stavební společnosti.

V oblasti obecní samosprávy a veřejné správy radíme (statutárním) orgánům, obcím, účelovým sdružením a komunálním podnikům a zastupujeme je v oblastech, které se jich týkají.

Ke společnostem sociální ekonomiky řadíme nemocnice a nositele velkých zařízení pečovatelské péče a péče o postižené osoby, zejména církevní a charitativní zařízení, zřizovatele škol, zařízení pomoci mladistvým a mateřské školky.