Pracovní právo

Odbornosti koncentrované na jednom místě

V této právní oblasti Vám bude své služby poskytovat jeden z největších týmů pracovního práva v celém Sasku čítající nejméně 6 advokátů, kteří se specializují právě na tuto právní oblast. Pečovat o Vás budou mimořádně kvalifikovaní poradci, kteří Vám jako zaměstnavatelům zajistí trvalé a kompetentní pracovněprávní poradenství a zastupování ve všech otázkách pracovního práva, s nimiž bude konfrontována Vaše společnost. Díky velikosti našeho pracovněprávního týmu je navíc zajištěno zpracování rozsáhlých, komplikovaných a časově náročných pracovněprávních projektů či spěšných případů, a to při neustálém zachování vysoké kvality poskytovaného právního poradenství. Díky našemu týmovému způsobu práce máte navíc vždy možnost využít služeb zkušených advokátů specializujících se na pracovní právo, kteří Vám ihned a fundovaně pomohou s Vašimi pracovněprávními dotazy.


Těžiště naší poradenské činnosti:

 • Koncepce řízení personálu

 • Právo v oblasti pracovních smluv

 • Právo v oblasti kolektivních smluv a pomoc při kolektivních vyjednáváních

 • Právo v oblasti církevních směrnic týkajících se pracovních smluv a církevní právo zastoupení a zapojení zaměstnanců

 • Dočasné přenechání zaměstnanců (agenturní zaměstnávání)

 • Podnikové penzijní spoření/zabezpečení

 • Restrukturalizace, změny a přechody podniků

 • Pracovněprávní due diligence

 • Snižování počtu zaměstnanců (vč. sociálního plánu – kompenzace negativních ekonomických dopadů, kompenzace zájmů, transferové společnosti)

 • Pracovní právo ve veřejných službách a právo v oblasti zastoupení zaměstnanců

 • Právní poradenství v oblasti zatížených pracovních poměrů

 • Právo v oblasti organizace pracovních vztahů

 • Vedení soudních sporů

Odvětví:

Právní služby a právní zastupování poskytujeme zaměstnavatelům, zejména:


 • středním podnikům

 • koncernům

 • nemocnicím

 • veřejně prospěšným a církevním zařízením

 • veřejnoprávním zaměstnavatelům

 • svazům

 • školám