Stavební a nemovitostní právo

Stavební a nemovitostní právo zahrnuje návrhy smluv o dílo ohledně jednotlivých řemesel až po komplexní právní pomoc při investičních záměrech. Poradíme Vám při nabytí nebo nájmu nutných pozemků, poskytneme Vám podporu při prosazení nezbytného veřejného stavebního práva (dohody o územním plánování, veřejnoprávní povolení) a navrhneme vhodné smlouvy o výstavbě a smlouvy o vytvoření architektonického díla, a dále nájemní a pachtovní smlouvy s uživateli nemovitostí. Součástí poradenských služeb poskytovaných v souvislosti s projektem výstavby je rovněž objasnění veškerých právních otázek z oblasti zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s financováním a poskytnutím nutného zajištění příslušného stavebního záměru.

Mezi naše mandanty patří společnosti ze stavebnictví, architekti, developeři, investiční společnosti či investoři jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním právním styku. Rádi Vám poradíme a budeme Vás zastupovat v případě jak vnitrostátních sporů, tak sporů s cizím prvkem, a to soudně i mimosoudně.


Specifická témata:

  • Smlouvy o provedení výstavby

  • Smlouvy o investiční výstavbě

  • Veřejná nabídková řízení a zadávání veřejných zakázek

  • Smlouvy o koupi pozemků

  • Zakládání nemovitostních společností a poskytování poradenských služeb těmto společnostem

  • Právo v oblasti bytového vlastnictví

  • Smlouvy o dědickém právu stavby

  • Komerční nájemní a pachtovní smlouvy

  • Smlouvy o parcelaci/zasíťování pozemků

  • Veřejnoprávní povolení a proces plánování/projektování