Energetické právo

Poskytujeme průběžné právní poradenství a zastupování dodavatelům energií (energetickým společnostem), obcím a spotřebitelům energií v průmyslové sféře v souvislosti s veškerými právními otázkami energetického práva včetně práva v oblasti obnovitelných energií. Koncipujeme a přezkoumáváme smlouvy o dodávkách energií, smlouvy o připojení k přenosové/distribuční soustavě a smlouvy o užívání přenosových/distribučních soustav. Kromě toho poskytujeme poradenské služby při vyjednáváních, uzavírání a prodlužování koncesních smluv.


Specifická témata:

  • Koncesní smlouvy

  • Právo v oblasti obnovitelných energií

  • Koncipování smluv

  • Poradenství v případě insolvence poskytovatelů, resp. klientů

  • Koncipování a přezkoumávání smluv o dodávkách energií

  • Připojení k přenosové/distribuční soustavě a užívání energetických soustav

  • Právo v oblasti primárních dodávek energií a vyhlášek/nařízení o připojení k přenosové/distribuční soustavě

  • Daňové energetické právo