Právo v oblasti informačních technologií a ochrana osobních údajů

V oblasti práva informačních technologií a ochrany osobních údajů poskytujeme poradenské služby společnostem, které působí napříč odvětvími na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, a dále veřejné správě / orgánům veřejné moci, a to v právních otázkách transakcí souvisejících s použitím informačních technologií a projektů z oblasti informačních technologií včetně souvisejícího zadávacího řízení a společně s našimi mandanty zajišťujeme IT compliance. Našim mandantům poskytujeme rozsáhlé poradenství rovněž v oblasti ochrany osobních údajů, používání internetu (elektronické obchodování) a v oblasti multimédií, při záměrech v oblasti výzkumu a vývoje, zejména v oblasti licenčního práva a telekomunikačního práva.


Specifická témata:

  • Sestavení a přezkoumání smluv týkajících se softwaru, informačních technologií a smluv o licencích softwaru

  • Plánování a doprovázení projektů z oblasti informačních technologií, od zadání zakázky, přes nákup až po prosazení případných nároků z vad (včetně řízení změn)

  • Zajištění souladu vnitropodnikových procesů s požadavky předpisů a zákonů z oblasti ochrany osobních údajů

  • Poradenské služby ve prospěch inspektorů ochrany osobních údajů

  • Cloud Computing, a v této souvislosti zejména přezkoumávání právní přípustnosti a strategické poradenství

  • Podpora společnostem elektronického obchodování (e-commerce) (např. internetovým obchodům), především v souvislosti s platnými povinnostmi informování, s označováním výrobků, v souvislosti s právem v oblasti domén, vytváření všeobecných obchodních podmínek, platebních systémů a on-line marketingu

  • Mobilní obchodování (mobile commerce) (např. poradenství ohledně nákupních aplikací)

  • Omezení právní odpovědnosti provozovatelů platforem a jiných poskytovatelů telekomunikačních služeb

  • Eliminace právní odpovědnosti za cizí obsah

  • Poradenství v souvislosti s nabídkami umisťovanými na sociálních sítích - social media (např. vypracování směrnic, prosazování nároků a obrana v souvislosti s uveřejněnými obsahy)