Soutěžní právo, kartelové právo

V soutěžním právu často dochází k rozporům mezi soutěžiteli ohledně mezí kalého chování.

Advokáti našeho týmu „Duševní vlastnictví (IP)“ Vám poskytnou podporu ve všech otázkách souvisejících s řadou úprav, které musejí společnosti dodržet, pokud vstupují do hospodářské soutěže se svými konkurenty. Naši poradenskou činnost můžete využít např. ve fázi před uvedením nového výrobku na trh a do oběhu, ohledně reklamních opatření nebo inzerovaných akcí tak, abyste se vyvarovali sporů a chybných investic. Dále Vám pomůžeme koncipovat výzvy týkající se jednání v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a našim mandantům z podnikatelské sféry budeme nápomocni při prosazování penalizace v případech porušování pravidel hospodářské soutěže jejich konkurenty.


Specifická témata:

 • Právní poradenství související s uváděním výrobků a služeb na trh a do oběhu

 • Přezkoumání souladu reklamních akcí s platnými právními předpisy

 • Informační povinnosti v případě reklamy

 • Klamavá reklama

 • Srovnávací reklama

 • Reklama prostřednictvím telefonu, faxu a e-mailu

 • Odlákávání zákazníků a spolupracovníků

 • Potravinové právo, např. dostatečné označení složek potravin, dovolená a zakázaná reklama potravin

 • Označování výrobků

 • Právo v oblasti léčiv, např. dovolená a zakázána reklama zdravotnických prostředků a léčiv

 • Kosmetické výrobky, označování a balení kosmetických výrobků, nepřípustná reklama

 • Právo v oblasti reklamy zdravotních služeb

 • Výzvy (výstrahy)