Sociální služby a zdravotnictví

Specializujeme se na poradenské služby, které nabízíme poskytovatelům služeb činným v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a zastupujeme zdravotnická a sociální zařízení jako např. nemocnice, zdravotnická střediska, lékařské praxe, pečovatelská zařízení a zařízení poskytující pomoc osobám s postižením ve všech záležitostech týkajících se oblasti lékařského práva a práva v oblasti sociální pomoci / sociálního zabezpečení.

Díky silnému týmu a úzké provázanosti s ostatními referáty, zejména s obchodním, korporátním a pracovním právem jsme schopni zajistit široké spektrum souvisejícího právního poradenství. Našim mandantům poskytujeme pomoc při strukturování a realizaci komplexních transakcí jako např. v případě založení nových společností, při restrukturalizacích, kooperaci či prodejích v ambulantní či stacionární sféře, zajišťujeme zastupování v mimosoudních a soudních řízeních, ale poskytujeme rovněž dílčí právní konzultace.

Našim mandantům jsme rádi k dispozici i jako odloučené právní oddělení. Díky zastupování mnoha regionálních poskytovatelů (zdravotní/sociální) péče máme rovněž dobrý přehled o specifikách této oblasti v našem regionu.


Specifická témata:

 • Právo upravující oblast soukromého a veřejného zdravotního pojištění

 • Právo upravující oblast smluvního lékařství a smluvního dentálního lékařství

 • Profesní právo zdravotnických profesí

 • Kontraktační právo a právo obchodních společností se zaměřením na zdravotnické profese

 • Právo upravující oblast výkonů a odměňování zdravotnických profesí

 • Právo upravující oblast správy a řízení nemocnic

 • Koncepce smluv

 • Právo upravující oblast právní odpovědnosti

 • Právo upravující oblast léčiv a lékáren

 • Právo upravující oblast zdravotnických prostředků

 • Právo upravující oblast pojištění ošetřovatelské péče

 • Vyjednávání v oblasti tarifů ošetřovatelské péče

 • Právo upravující oblast domácí péče

 • Právo osob se zvlášť těžkým postižením

 • Právo upravující oblast dílen osob s postižením

 • Právo upravující oblast zařízení poskytujících sociální pomoc