Zadávání veřejných zakázek

Právo v oblasti zadávání veřejných zakázek se již delší dobu intenzivně dotýká veřejné správy / orgánů veřejné moci a všech subjektů a osob zabývajících se zadáváním veřejných zakázek. Významné ovlivnění práva v oblasti zadávání (veřejných) zakázek komunitárním právem, agilní judikatura Soudního dvora Evropského unie a vnitrostátních komor a soudů a neustálé snahy evropských a německých zákonodárců o další reformy práva v oblasti zadávání (veřejných) zakázek přispívají k tomu, že právo v této oblasti zůstane i nadále nejen komplexní, ale i neustále se proměňující právní oblastí.

Naše poradenské služby a naši právní pomoc poskytujeme zejména veřejným zadavatelům, a to při koncipování a strukturování celoevropských zadávacích řízení. S tím souvisí i právní zastupování v případě přezkumných řízení a stížností. Naším cílem je zjistit přání, požadavky a cíle zadavatele v rámci nákupního řízení a dosáhnout jejich naplnění v souladu s podmínkami zákonů o zadávání zakázek.


Specifická témata:

  • Celoevropské nabídkové řízení dle VOL/A (Všeobecné podmínky upravující zadávání veřejných zakázek na dodávky), VOB/A (Řád upravující zadávání veřejných zakázek na stavební práce a jejich kontraktaci) a VOF (Řád upravující zadávání veřejných zakázek na služby/dodávky z oblasti svobodných povolání)

  • Vnitrostátní nabídkové řízení dle VOL/A (Všeobecné podmínky upravující zadávání veřejných zakázek na dodávky), VOB/A (Řád upravující zadávání veřejných zakázek na stavební práce a jejich kontraktaci) a VOF (Řád upravující zadávání veřejných zakázek na služby/dodávky z oblasti svobodných povolání)

  • Zastupování v přezkumných řízeních a v případě stížností

  • Posudky ohledně postavení coby veřejný zadavatel ve smyslu § 98 GWB (německého Zákona proti omezování hospodářské soutěže)

  • Posouzení in-house zadání (veřejné) zakázky

  • Spolupráce mezi obcemi

  • Stanovení druhu zadávacího řízení