Správní a ústavní právo

Našim mandantům poskytujeme poradenské služby a zastupujeme je ve všech otázkách správního a ústavního práva. To zahrnuje zejména doprovázení komplexních záměrů např. souvisejících s právem ochrany před imisemi nebo s právem odpadového hospodářství, a to počínaje přípravou nezbytných žádostí, přes vedení vyjednávání se soukromými nebo státními/obecními subjekty příslušnými pro přijetí rozhodnutí v dané věci, provázení jednotlivých fází projektování, až po zastupování v řízeních před správními soudy.

Pomáháme tvůrcům jednotlivých záměrů a úředním subjektům, majícím rozhodovací pravomoci, nalézt možnosti urovnání sporů v souladu se zákony, kdy usilujeme o cenově příznivé, hospodářsky smysluplné a efektivní mimosoudní řešení. Poskytujeme poradenství rovněž v případě koncipování a formulace jakýchkoliv obecních stanov.


Specifická témata:

 • Právo v oblasti odpadového hospodářství

 • Právo v oblasti likvidace odpadních vod

 • Právo obecních daní a poplatků

 • Zásobování pitnou vodou

 • Komunální právo

 • Finanční výpomoci a právo veřejných podpor / subvencí

 • Právo v oblasti ochrany před imisemi

 • Právo v oblasti komunální spolupráce

 • Právo v oblasti odpovědnosti státu

 • Veřejné stavební právo

 • Právo v oblasti ochrany půd a starých ekologických zátěží