O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI BATTKE GRÜNBERG

Naše advokátní kancelář byla založena v roce 2004 v Drážďanech. Do té doby úspěšně působili její zakládající partneři v jedné velké renomované mezinárodní kanceláři. Základem našeho rozhodnutí založit samostatnou advokátní kancelář se sídlem v Drážďanech byla snaha lépe vyhovět nárokům a požadavkům mandantů. Již tehdy jsme velmi přesně věděli, o co usilujeme: o advokátní kancelář, která bude slučovat právo a obchod a poskytne mandantům snadnou orientaci. Toto úsilí sdílíme s dalšími partnery.
Dr. Ekkehard Nolting a Dr. Andrea Benkendorff, kteří předtím rovněž úspěšně vybudovali v Drážďanech jinou německou velkou advokátní kancelář, přešli v roce 2010 s některými spolupracovníky k advokátní kanceláři Battke Grünberg. V současné době je naše advokátní kancelář poté, co v roce 2015 byli pan Thomsen a pan Dr. Meuten a v roce 2018 pan Matthieß a pan Dr. Schöneich jmenováni dalšími partnery, řízena celkem 8 partnery.

Spojením našich kompetencí a zkušeností jsme se stali jednou z největších advokátních kanceláří v Sasku se zaměřením na obchod a ekonomiku. Náš tým 18 advokátů dokazuje, že díky fundované specializaci lze poskytovat komplexní řešení. Je pro nás samozřejmostí, že jsme kdykoli schopní poskytovat odborné, vysoce erudované poradenské služby. Naše zkušenosti a naše kvalifikace jsou toho důkazem. Nejvýmluvněji však v náš prospěch a pro udělení mandátu naší kanceláři hovoří ta skutečnost, že středobodem našeho jednání jsou vždy naši mandanti.

Dnes jsme jedním z nejdůležitějších zástupců komunálních odběratelů, průmyslového hospodářství, podnikové ekonomiky a charitativních zařízení v Drážďanech a v sousedních spolkových zemích a neustále rosteme – společně s našimi mandanty a s naším regionem. Základem tohoto růstu je naše připravenost předvídat a jednat efektivně.