Kooperace

Účinné propojení

Naše poradenské služby chápeme jako služby v zájmu našich mandantů. Naše filozofie vychází z předpokladu, že mandanti často potřebují komplexní poradenství v ekonomicko-právních otázkách než jen ryze právní expertízu. Velmi rádi zapojíme naše know-how do stávající odborné sítě našich mandantů, příp. zajistíme propojení s příslušnými odborníky. V případě potřeby tak budete profitovat z naší kooperace s auditory, daňovými poradci, technickými odborníky, podnikovými poradci, notáři a dalšími experty. Požadavky našich mandantů určují, jaký tým bude dle potřeby sestaven, neboť příslušné propojení může být účinné pouze v případě vzájemné důvěry kooperačních partnerů a efektivního řízení jednotlivých koordinačních procesů.