Filozofie

Právní poradenství je věcí důvěry. Stále více mandantů z oblasti živnostenského podnikání a segmentu středního podnikání, ale i z komunální a charitativní oblasti se na nás obrací s žádostí o právní radu. Mají k tomu dobrý důvod: Ctíme hodnoty. Naše jednání charakterizuje úcta, spolehlivost, transparentnost a úsilí.

Našim mandantům poskytujeme veškerou naši erudici. Mandanti profitují z našich zkušeností a odborné kvalifikace. Kvalita našeho poradenství splňuje ty nejvyšší nároky.

Naše komunikace je založena na úctě a respektu. Dialog s našimi mandanty chápeme jako vzájemnou spolupráci založenou na vzájemné úctě a respektu. Subjekty, které se na nás obracejí s žádostí o právní poradenství, u nás naleznou osobní poradce – a naši zaměstnanci otevřený tým.

Jednáme jasně. Orientace na poskytování optimálních řešení pro nás znamená, že mandanty seznámíme s možnými alternativami – a srozumitelně a jasně jim doporučíme nejlepší řešení. Při tom dbáme na efektivní způsob řešení a dle možností volíme takovou cestu, která zabrání soudní rozepři.

Předvídáme. Měřítkem našeho jednání není pouze rychlý či jednorázový úspěch. Naše mandanty poradensky provázíme kontinuálně a staráme se o jejich záležitosti osobně a přímo.